برنامه مشاهده و نصب پوسترهای پذیرفته شده

جهت مشاهده برنامه زمان بندی نصب پوسترها اینجا کلیک کنید .

نشانی محل برگزاری کنفرانس

تهران،بزرگراه چمران،خیابان سئول،محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران،جنب سالن نمایشگاهی میلاد،روبروی بخش اداری،سالن کنفرانس شماره یک.

برنامه زمان بندی کنفرانس

جهت مشاهده برنامه زمان بندی کنفرانس اینجا کلیک کنید .

راهنمای تهیه پوستر

جهت مشاهده راهنمای تهیه پوستر اینجا کلیک کنید .

اطلاعیه مهم(به روز رسانی در ششم شهریورماه 97)

احتراما به استحضار میرساند تاریخ برگزاری کنفرانس به ۱۶ و ۱۷ شهریورماه سال جاری و همزمان باهفدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور تهران تغییر یافته است . جهت مشاهده نتایج نهایی داوری مقالات اینجا کلیک کنید .

About 1St Conference On Avian Flu

Welcome to the World Conference on Avian Influenza (IAC-2018). The IAC-2018 organizing committee invites all experts from all over the world to attend World Conference on Avian Influenza which will be held in Tehran-Iran, during 7-8 September 2018. The conference contains two days plenary sessions, keynote speeches, poster, and oral presentations. IAC-2018 will also provide the excellent opportunity to exchange information among researchers, academics and scholars from the industry to meet and discuss new strategies and recent advancements on control and eradication of Avian Influenza. We are expecting around 500 of the world’s leading experts in avian influenza to attend the conference. This conference aims to stimulate the interaction between academia, policy makers and industry, in order to advance our understanding of epidemiology and pathogenesis, as well as control measures of avian influenza in different countries of the world. Recent developments in vaccine research developments, pathogenesis, control and prevention as well as diagnostic and monitoring tools in poultry and wild birds will be discussed.

مشارکت کنندگان

حامیان ما در اجرای کنفرانس

بلاگ مطالب